Små

Små Säckar

Pelargon- Blomjord, 20 Liter

Pelargon

  • Med långtidsverkande näring.
  • Vi har förändrat en normal blomjord med dels bättre struktur, men även en med svag grundgödsling.
  • Den innehåller långtidsverkande näring som ger en god etablering och tillväxt i 3-4 månader efter nyplantering samt omkrukning.Halvpall: 60 st
    Artikelnr: 2156

Varudeklaration:

Växtkraft för trädgård och odling!