Barkmull, 50 Liter

Barkmull, 50 Liter Fin fraktion.
Barkmullens användningsområden är jordförbättring i kompakta jordar och som täckmaterial och vintertäckning.
Ogräsfri barrträdsbark.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 219

produktblad, pdf