Barkmull, 50 Liter

Barkmull, 50 Liter Långtidskomposterad barrträdsbark med fraktion 0-10 mm. Lämplig för täckning av all öppen jord samt jordförbättring. Skyddar mot frost och motverkar ogräsbildning. Rekommendation: 5-10 cm tjockt lager barkmull.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 161

produktblad, pdf