Blodmjöl, 1 kg

Blodmjöl, 1 kg Organiskt kväverikt gödsel, till ekologisk odling.

Går snart över till hink 0,75kg

Kartong: 10 st

Artikelnr: 173

produktblad, pdf