Kogödsel, 50 Liter

Kogödsel, 50 Liter Helt naturlig från svenska kossor.
Välkomposterad kogödsel med max 20% torvinblandning. Utan tillsats av kemiska ämnen. Används till hela trädgården.
Studera gärna handelsdokumentet som medföljer i produktbladet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 154

produktblad, pdf