Kogödsel, 50 Liter

Kogödsel, 50 Liter Naturligt komposterad.
Ett organiskt fullgödselmedel för mångsidig gödsling. Kogödseln är komposterad i tre år, mald och blandad med 20% torv. Den aktiverar jordens mikroliv och underhåller mullhalten.
Studera gärna handelsdokumentet som medföljer i produktbladet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 217

produktblad, pdf