Rhododendrongödsel, 2 kg

Rhododendrongödsel, 2 kg Specialgödsel till surjordsväxter, organisk bas.
(NPK 8-2-5)

Går snart över till hink 1,5kg

Kartong: 10 st

Artikelnr: 171

produktblad, pdf