Urnjord 50 Liter

Urnjord 50 Liter Extra järn och långtidsverkande.
Jorden är grundgödslad och kalkad, innehåller extra järn för krävande växter som Surfinia, Femtunga och Mårbackapelargonier. Två sorters långtidsverkande näring 2-4 och 4-6 månader.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 216

produktblad, pdf