Kogödsel, som grädde i rabatten :)

nu säljer vi kogödsel som smör i solskenet