ELMIA GARDEN 2014

Vill härmed tacka alla som besökte vår monter på Elmia Garden. Mycket trevligt!