Gödsel

Bilderna nedan visar nya kommande designen på våra säckar

Proffs Green 9kg

Proffs Green 9kg Ultimat för hushåll med robotgräsklippare.
Gräsgödning till konsumenter som ställer höga krav och förväntningar på sin egna gräsmatta.
Med denna produkt gödslar man oftare men mindre för ett tätare och grönare resultat.
Räcker till ca 300 kvadratmeter.

Halvpall 32st
Artikelnr: 21958

produktblad, pdf

Kogödsel, 50 Liter

Kogödsel, 50 Liter Helt naturlig från svenska kossor.
Välkomposterad kogödsel med max 20% torvinblandning. Utan tillsats av kemiska ämnen. Används till hela trädgården.
Studera gärna handelsdokumentet som medföljer i produktbladet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 154

produktblad, pdf

Kogödselkompost, 50 Liter

Kogödselkompost, 50 Liter Innehåller torv och naturgödsel. Lämplig för direkt plantering av t.ex. buskar och träd men även till grönsakslandet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 195

produktblad, pdf

Hönsgödsel, 50 Liter

Hönsgödsel, 50 Liter Kväverik.
Torkad granulerad torr hönsgödsel. Garanterat ogräsfri och utan tillsatser av kemiska ämnen. Lätt att sprida.
För hela trädgården.
Bild visas i 15 liters säck som också finns i sortimentet.

Helpall: 30 st

Artikelnr: 156

produktblad, pdf

Kogödsel, 50 Liter

Kogödsel, 50 Liter Naturligt komposterad.
Ett organiskt fullgödselmedel för mångsidig gödsling. Kogödseln är komposterad i tre år, mald och blandad med 20% torv. Den aktiverar jordens mikroliv och underhåller mullhalten.
Studera gärna handelsdokumentet som medföljer i produktbladet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 217

produktblad, pdf

Hönsgödsel, 15 Liter

Hönsgödsel, 15 Liter Kväverik.
Torkad granulerad torr hönsgödsel. Garanterat ogräsfri och utan tillsatser av kemiska ämnen. Lätt att sprida.
För hela trädgården.
Finns även i 50 liters säck.

Helpall: 78 st

Artikelnr: 155

produktblad, pdf

Gräsgödsel, 10 kg

Gräsgödsel, 10 kg 21-4-7
Snabbverkande. Södra Århults gräsgödsel är ett extra kväverikt fullgödselmedel som ger din gräsmatta grönare färg, snabb tillväxt och bättre motståndskraft mot sjukdomar. Gödslet innehåller kväve, fosfor, kalium och svavel i ett optimalt förhållande till alla gräsmattor.

Halvpall: 32 st
Helpall: 64 st

Artikelnr halvpall: 21968
Artikelnr helpall: 21965

produktblad, pdf

Trädgårdsgödsel, 10 kg

Trädgårdsgödsel, 10 kg 11-5-18
Täcker alla behov.
Trädgårdsgödsel är ett klorfritt fullgödselmedel som innehåller kväve, fosfor och kalium plus mikronäringsämnen. Det gör det enkelt att hantera näringsbehovet för alla växter i trädgården. För att hålla trädgårdens växter friska och vackra är det nödvändigt med en jämn tillväxt.

Halvpall: 32 st
Helpall: 64 st

Artikelnr halvpall: 21978
Artikelnr helpall: 21975

produktblad, pdf

Rhododendrongödsel, 2 kg

Rhododendrongödsel, 2 kg Specialgödsel till surjordsväxter, organisk bas.
(NPK 8-2-5)

Går snart över till hink 1,5kg

Kartong: 10 st

Artikelnr: 171

produktblad, pdf

Rosgödsel, 2 kg

Rosgödsel, 2 kg Specialgödsel till rosor, organisk bas.

Går snart över till hink 1,5kg

Kartong: 10 st

Artikelnr: 172

produktblad, pdf

Blodmjöl, 1 kg

Blodmjöl, 1 kg Organiskt kväverikt gödsel, till ekologisk odling.

Går snart över till hink 0,75kg

Kartong: 10 st

Artikelnr: 173

produktblad, pdf

Benmjöl, 2 kg

Benmjöl, 2 kg Organiskt fosfor och kaliumrikt gödsel, till ekologisk odling.

Går snart över till hink 1,5kg

Kartong: 10 st

Artikelnr: 174

produktblad, pdf

Multicote, 25 kg / 300 gr

Multicote, 25 kg / 300 gr Långtidsverkande gödselmedel för all växtodling.

Kartong (300gram): 45 st

Artikelnr 25 kg säck: 165
Artikelnr 300 gram: 1655

produktblad, pdf

Växtkraft för trädgård och odling!