Originalkollektion-stora säckar

Givetvis säljer vi bulk, vid förfrågan, ring 0433-161 13

Bilderna nedan visar nya kommande designen på våra säckar

Plantjord, 50 Liter

Plantjord, 50 Liter En allround jord.
Välsammansatt jordprodukt med tillsatts av långtidsverkande naturgödsel. Lämplig för plantering i rabatter, urnor.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 120

produktblad, pdf

Bäverplant, 50 Liter

Bäverplant, 50 Liter Storsäljare.
Prisvärd plantjord som täcker de vanligaste trädgårdsbehoven. Kalkad och grundgödslad med mineralgödsel.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 1203

produktblad, pdf

Såjord, 50 Liter

Såjord, 50 Liter Även kallad kaktusjord.
Svagt gödslad jord för sådd och skolning, kaktusväxter och lökdrivning.
Finns även i 10 liters säck.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 121

produktblad, pdf

Dressjord, 50 Liter

Dressjord, 50 Liter Kraftigt gödslad jord för underhåll av gräsmattor. Fin struktur.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 122

produktblad, pdf

Blomjord Leca Lera, 50 Liter

Blomjord Leca Lera, 50 Liter Vitmossetorv som är kalkad och gödslad. Innehåller leca som ger bättre syretillgång och dränering samt lera för ökad vatten och näringstillgång. Lämplig till urnor och balkonglådor.
Finns även i 10 och 20 liters säck.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 123

produktblad, pdf

Eko-jord, 50 Liter

Eko-jord, 50 Liter Till ekologisk odling.
En jord till alla typer av ekologisk odling. Passar både till yrkes- som hobbyodlare. Godkänd av KRAV.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 196

produktblad, pdf

Rosjord, 50 Liter

Rosjord, 50 Liter Ökar mikrolivet.
Välkomposterad naturgödsel från svenska stall och gårdar. Rosjorden innehåller en hög halt av långtidsverkande organisk gödning samt 5% kiselrik lera. Motverkar jordtrötthet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 124

produktblad, pdf

Perennajord, 50 Liter

Perennajord, 50 Liter Ger en strukturfast, näringshållande jord. Innehållet av naturgödsel, komposterad bark, lera samt torv ger tillsammans en god etablering vid t.ex. nyplantering av perenner, buskar och träd.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 125

produktblad, pdf

Urn och terassjord, 50 Liter

Urn och terassjord, 50 Liter Främst lämplig för plantering av urnor, kärl och balkonglådor. Innehåller blocktorv för syresättning och dränering, lera för näringsbuffert, sand för tyngd och dränering, vätlera för bättre vattenupptagning, långtidsverkande näring som räcker så gott som hela sommaren samt optifer som är ett naturligt järn för järnkrävande utplanteringsväxter.
Finns även i 20 liters säck.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 127

produktblad, pdf

Y-jord med multicote, 80 Liter

Y-jord med multicote, 80 Liter Yrkesodlarjord.
Speciellt framtagen till yrkesbruk. Jorden innehåller en sammansättning av block- och harvtorv samt sand och långtidsverkande gödselmedel. Fraktion 0-25 mm.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 142

produktblad, pdf

Växttorv, 80 Liter

Växttorv, 80 Liter Jordförbättring.
Gödslad och kalkad vitmossetorv, till inblandning eller jordförbättring av lätta och tunga jordar.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 141

produktblad, pdf

Naturtorv, 80 Liter

Naturtorv, 80 Liter Ogödslad.
Naturlig ogödslad och okalkad vitmossetorv med lågt pH. Till jordförbättring och odling av kalkskyende växter som till exempel: Azalea och Rhododendron.
Finns även i säck om 300 liter.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 140

produktblad, pdf

Naturtorv, 300 Liter

Naturtorv, 300 Liter Ogödslad.
Naturlig ogödslad och okalkad vitmossetorv med lågt pH. Till jordförbättring och odling av kalkskyende växter som till exempel: Azalea och Rhododendron.
Finns även i 80 liters säck.

Helpall: 15 st

Artikelnr: 182

produktblad, pdf

Rhododendronjord, 80 Liter

Rhododendronjord, 80 Liter Till surjordsväxter.
Specialjord för Rhododendron, Azalea och blåbär som trivs i lågt pH.
Finns även i 300 liters säck.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 143

produktblad, pdf

Rhododendronjord, 300 Liter

Rhododendronjord, 300 Liter Till surjordsväxter.
Specialjord för Rhododendron, Azalea och blåbär som trivs i lågt pH.
Finns även i 80 liters säck.

Helpall: 15 st

Artikelnr: 186

produktblad, pdf

Plantesäck, 50 Liter

Plantesäck, 50 Liter Lämplig för odling direkt i säcken.

Helpall: 60 st

Artikelnr: 1945

produktblad, pdf

Kogödsel, 50 Liter

Kogödsel, 50 Liter Helt naturlig från svenska kossor.
Välkomposterad kogödsel med max 20% torvinblandning. Utan tillsats av kemiska ämnen. Används till hela trädgården.
Studera gärna handelsdokumentet som medföljer i produktbladet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 154

produktblad, pdf

Kogödselkompost, 50 Liter

Kogödselkompost, 50 Liter Innehåller torv och naturgödsel. Lämplig för direkt plantering av t.ex. buskar och träd men även till grönsakslandet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 195

produktblad, pdf

Hönsgödsel, 50 Liter

Hönsgödsel, 50 Liter Kväverik.
Torkad granulerad torr hönsgödsel. Garanterat ogräsfri och utan tillsatser av kemiska ämnen. Lätt att sprida.
För hela trädgården.
Bild visas i 15 liters säck som också finns i sortimentet.

Helpall: 30 st

Artikelnr: 156

produktblad, pdf

Täckbark, 50 Liter

Täckbark, 50 Liter Långtidskomposterad barrträdsbark med fraktion 0-40 mm. Lämplig för täckning av all öppen jord. Skyddar mot frost. Motverkar ogräsbildning och bibehåller jordfuktigheten. Rekommendation: grundlig ogräsrensning sedan ett 10 cm tjockt lager täckbark.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 160

produktblad, pdf

Barkmull, 50 Liter

Barkmull, 50 Liter Långtidskomposterad barrträdsbark med fraktion 0-10 mm. Lämplig för täckning av all öppen jord samt jordförbättring. Skyddar mot frost och motverkar ogräsbildning. Rekommendation: 5-10 cm tjockt lager barkmull.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 161

produktblad, pdf

Gristorw, 50 Liter

Gristorw, 50 Liter Komplement till järninjektion.
En järnberikad torvprodukt som ger sunda smågrisar.

OBSERVERA, inget produktblad tillgängligt ännu

Helpall: 48 st

Artikelnr: 191

produktblad, pdf

Lecakulor 8-14mm, 50 Liter

Lecakulor 8-14mm, 50 Liter Bred användning. Storlek 8-14 mm.
Till odlingssubstrat, dekoration, inblandning och dränering. Finns även i 10 liters säck.

Helpall: 30 st

Artikelnr: 153

produktblad, pdf

Lecakulor 2-6 mm, 50 Liter

Lecakulor 2-6 mm, 50 Liter Bred användning. Storlek 2-6 mm.
Till odlingssubstrat, dekoration, inblandning och dränering.

Helpall: 30 st

Artikelnr: 152

produktblad, pdf

Pinjebark, 70 Liter

Pinjebark, 70 Liter Dekorativ täckbark till rabatter och som skydd.
Storlek 20-40.
Finns även i storlek 7-12

FINNS EJ PRODUKTBLAD

Helpall: 33 st

Artikelnr: 163

produktblad, pdf

Kakaoflis, 50 Liter

Kakaoflis, 50 Liter Dekorativ. Bevarar jordens naturliga värmeutstrålning, vilket ger en bättre start när våren äntligen närmar sig. Fungerar som naturens egna svarta plast, men är betydligt vackrare att se på.
Rik på näringsämne.

Helpall: 42 st

Artikelnr: 1633

FINNS EJ PRODUKTBLAD

produktblad, pdf

Växtkraft för trädgård och odling!