yrkeskollektion-stora säckar

Givetvis säljer vi bulk, vid förfrågan, ring 0433-161 13

Grönsaksjord, 40 Liter

Grönsaksjord, 40 Liter Kravmärkt.
Till ekologisk odling.
Passar utmärkt till odling i pallkrage.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 2168

produktblad, pdf

Rabattjord, 40 Liter

Rabattjord, 40 Liter Med naturgödsel.
En jord som ger nytt liv till alla rabatter i form av struktur, näring samt ökat mikroliv. Används med gott resultat som fyllnad av nyskapade rabatter. Rabattjorden innehåller långtidsverkande naturgödsel, bark samt stora mängder av lera och sand.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 2162

produktblad, pdf

Potatisjord, 40 Liter

Potatisjord, 40 Liter Näringsberikad.
Potatisjord är framtagen för att passa till ett mer kontrollerat odlande i tex spannar eller odlingsbänkar i en ogräsfri jord.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 2165

produktblad, pdf

Plantjord, 50 Liter

Plantjord, 50 Liter Naturgödslad.
En jord för alla lägen. Lämpar sig för användning som jordförbättring i mullfattiga jordar, grönsakslandet, samt plantering av buskar, träd och perenner i rabatt.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 2151

produktblad, pdf

Yrkesplantjord, 50 Liter

Yrkesplantjord, 50 Liter Med lera och kisel.
Yrkesplantjorden är en blandning med riktigt ljus torv och tillsats av något mörkare torv, som passar bra till utplantering och krukväxter. Jorden är mycket strukturstabil vilket gör att den lämpar sig för urnor och balkonglådor.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 215

produktblad, pdf

Dressjord, 50 Liter

Dressjord, 50 Liter Finmald.
Framtagen för användning i yrkessektorn. Finmald två gånger!
Dressen passar både till dressing och reparation av gräsmattor. Dessutom lämplig som jordförbättring.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 218

produktblad, pdf

Urnjord 50 Liter

Urnjord 50 Liter Extra järn och långtidsverkande.
Jorden är grundgödslad och kalkad, innehåller extra järn för krävande växter som Surfinia, Femtunga och Mårbackapelargonier. Två sorters långtidsverkande näring 2-4 och 4-6 månader.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 216

produktblad, pdf

Rosjord, 50 Liter

Rosjord, 50 Liter Naturgödslad.
En unik jordblandning med stort innehåll komposterad naturgödsel för främjande av mikrolivet, luftig och porös torv, kisellera samt undergörande kakaoflis. En jord för odlare med höga krav.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 2161

produktblad, pdf

Rhododendronjord, 50 Liter

Rhododendronjord, 50 Liter Med extra järn.
En jord för en odlare med höga krav. Rhododendronjorden är framtagen för att uppnå så god struktur som möjligt för att gynna etablering av rhododendron, azaleor, samt andra surälskande växter.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 2181

produktblad, pdf

Yrkesplantjord, 80 Liter

Yrkesplantjord, 80 Liter Med långtidsverkande näring.
Yrkesodlarjord innehåller långtidsverkande gödning samt lera/kisel och sand. Grunden i jorden är en blandning av riktigt ljus blocktorv men även tillsatts av något mörkare harvtorv. Blocktorven ger god syresättning till rötterna samt långsiktig struktur till jorden.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 2185

produktblad, pdf

Täckbark, 50 Liter

Täckbark, 50 Liter Grov struktur.
En ren naturprodukt bestående av välblandad ogräsfri barrträdsbark. Täckbark skyddar mot ogräs och motverkar uttorkning av öppen jord, samt ökar jordens mullhalt.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 2191

produktblad, pdf

Barkmull, 50 Liter

Barkmull, 50 Liter Fin fraktion.
Barkmullens användningsområden är jordförbättring i kompakta jordar och som täckmaterial och vintertäckning.
Ogräsfri barrträdsbark.

Helpall: 36 st

Artikelnr: 219

produktblad, pdf

Leca, 40 Liter

Leca, 40 Liter Dränering och dekoration.
Dränerar all slags jord och skapar en bättre miljö för växters rötter. Används också som dekoration och täckning av jord, det hindrar jorden från att torka ut.
Finns även i 10 liters säck.

Helpall: 30 st

Artikelnr: 2192

produktblad, pdf

Kogödsel, 50 Liter

Kogödsel, 50 Liter Naturligt komposterad.
Ett organiskt fullgödselmedel för mångsidig gödsling. Kogödseln är komposterad i tre år, mald och blandad med 20% torv. Den aktiverar jordens mikroliv och underhåller mullhalten.
Studera gärna handelsdokumentet som medföljer i produktbladet.

Helpall: 45 st

Artikelnr: 217

produktblad, pdf

Växtkraft för trädgård och odling!