Det finns en framtid

I Sjöhult, där skogen börjar och slutar, hämtar vi daglig inspiration för en fortsatt hållbar framtid.

Vårt starka varumärke och vår unika erfarenhet inom jordproduktion ger oss en trygg bas för vidare utveckling av produkter för odling, djur, hem, anläggning och trädgård. Det innebär ett tydligt och starkt sortiment som motsvarar morgondagens förväntningar.

Som producent vill vi lämna ett avtryck som vittnar om god kunskap om råvarorna och ett ansvar för källans bevarande.

länk till filmen om oss https://www.facebook.com/sodraarhultstorv/videos/761666864271987/

Bläddra gärna i vår lilla katalog

Vi klarade vår omcertifiering gällande ISO 9001 & ISO14001,
(giltig till 17/3- 2027)
Vad är då ISO kanske någon undra?😀
ISO 9001 är ett standardfördelningssystem för en organisations affärsprocesser.  Det kan handla om allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker haverier.  Ett ledningssystem beskriver hur verksamheten ständigt förbättras och anpassas för att möta kundernas behov.
ISO 9001 används av företag över hela världen. Vissa företag har gjort ISO 9001 till ett krav för sin verksamhet; ISO 9000-serien av standarder används idag av många framgångsrika tjänster- och varuproducerande företag, liksom av offentliga och ideella organisationer.
ISO14001 är en standard som ställer krav på och ger vägledning för miljöledningssystem och är den mest använda standarden av sitt slag i världen.
Mer än 324 000 certifikat har redan utfärdats i 170 länder, inklusive 5 000 i Sverige.
Fördelar med att följa standarden
– Mer hållbara affärsprocesser
– Effektivare miljöarbete
– Minskad användning av resurser och material
– Kostnadsbesparingar genom minskat avfall
– Stärker varumärket
– Ökat förtroende för organisationens miljöarbete
Syftet med miljöledningssystemet ISO 14001är att göra det möjligt för organisationer att kontinuerligt arbeta för att minska sin totala miljöpåverkan. Standarden ger ledningen ett utmärkt verktyg för att styra utvecklingen av miljöarbetet, både vad gäller resultat och kostnader.

KUNDTJÄNST:       0433-161 13

info@sodraarhultstorv.se

Vi blir glada om Ni vill följa oss på Facebook [👍] klicka bara på tummen 🙂 och logga in på fb