Personal

Pär Bäfwer – Verkställande direktör

0433-16113
info@sodraarhultstorv.se

Ingela Bäfwer

Ekonomiansvarig
0433-16175
ingela@sodraarhultstorv.se

Toni Kupari

Produktionschef
0433-16113
toni.kupari@sodraarhultstorv.se

Anna Kalebsson

Försäljning, order, administration
0433-16113
info@sodraarhultstorv.se

Tobias Bokelund

Transportansvarig
0433-16127

info@sodraarhultstorv.se