Katalog

Standardkollektionen

Små Säckar

Blomjord, 10 Liter

BlomjordProffs_10L_vit0600

 • Vitmossetorv med sand som är gödslad och kalkad.
 • Denna jord är lämplig för krukväxter inomhus.
 • Finns även i 20 liters säck.

Halvpall: 80 st Helpall: 192 st
Artikelnr halvpall: 101 Artikelnr helpall: 102
Varudeklaration:  

Stora Säckar

Yrkeskollektionen

Små Säckar

Pelargon- Blomjord, 20 Liter

Pelargon

 • Med långtidsverkande näring.
 • Vi har förändrat en normal blomjord med dels bättre struktur, men även en med svag grundgödsling.
 • Den innehåller långtidsverkande näring som ger en god etablering och tillväxt i 3-4 månader efter nyplantering samt omkrukning.Halvpall: 60 st
  Artikelnr: 2156

Varudeklaration:

Stora Säckar

Grönsaksjord, 40 Liter

Grönsaksjord

 • Kravmärkt.
 • Till ekologisk odling.
 • Passar utmärkt till odling i pallkrage.
       
Helpall: 45 st
Artikelnr: 2168
Varudeklaration: Grönsaksjord  

Rabattjord, 40 Liter

Rabattjord

 • Med naturgödsel.
 • En jord som ger nytt liv till alla rabatter i form av struktur, näring samt ökat mikroliv.
 • Används med gott resultat som fyllnad av nyskapade rabatter.
 • Rabattjorden innehåller långtidsverkande naturgödsel, bark samt stora mängder av lera och sand.

Helpall: 45 st
Artikelnr: 2162
Varudeklaration: Rabattjord

Potatisjord, 40 Liter

Potatisjord

 • Näringsberikad.
 • Potatisjord är framtagen för att passa till ett mer kontrollerat odlande i tex spannar eller odlingsbänkar i en ogräsfri jord.
   
Helpall: 45 st
Artikelnr: 2165
Varudeklaration: Potatisjord

Plantjord, 50 Liter

Plantjord

 • Naturgödslad.
 • En jord för alla lägen.
 • Lämpar sig för användning som jordförbättring i mullfattiga jordar, grönsakslandet, samt plantering av buskar, träd och perenner i rabatt.
   
Helpall: 45 st
Artikelnr: 2151
Varudeklaration:Plantjord bio grön

Yrkesplantjord, 50 Liter

Yrkesplantjord 80 l.

 • Med lera och kisel.
 • Yrkesplantjorden är en blandning med riktigt ljus torv och tillsats av något mörkare torv, som passar bra till utplantering och krukväxter.
 • Jorden är mycket strukturstabil vilket gör att den lämpar sig för urnor och balkonglådor.

Helpall: 45 st
Artikelnr: 215
 

Dressjord, 50 Liter

 • Finmald.
 • Framtagen för användning i yrkessektorn. Finmald två gånger!
 • Dressen passar både till dressing och reparation av gräsmattor.
 • Dessutom lämplig som jordförbättring.

 • Helpall: 45 st
  Artikelnr: 218

Urnjord 50 Liter

Standard CMYK

 • Extra järn och långtidsverkande.
 • Jorden är grundgödslad och kalkad, innehåller extra järn för krävande växter som Surfinia,
 • Femtunga och Mårbackapelargonier.
Två sorters långtidsverkande näring 2-4 och 4-6 månader.
Helpall: 45 st
Artikelnr: 216
Varudeklaration:                                          Produktblad: pdf iconpdf icon

Rosjord, 50 Liter

YrkesRosjord

 • Naturgödslad.
 • En unik jordblandning med stort innehåll komposterad naturgödsel för främjande av mikrolivet, luftig och porös torv, kisellera samt undergörande kakaoflis.
 • En jord för odlare med höga krav.
 
Helpall: 45 st
Artikelnr: 2161
Varudeklaration:Rosjord

Rhododendronjord, 50 Liter

YrkesRhododendronjord

 • Med extra järn.
 • En jord för en odlare med höga krav.
 • Rhododendronjorden är framtagen för att uppnå så god struktur som möjligt för att gynna etablering av rhododendron, azaleor, samt andra surälskande växter.

Helpall: 45 st
Artikelnr: 2181 Varudeklaration:

Yrkesplantjord, 80 Liter utgått och ersatt med 50L

Yrkesplantjord 80 l.

 • Med långtidsverkande näring.
 • Yrkesodlarjord innehåller långtidsverkande gödning samt lera/kisel och sand.
 • Grunden i jorden är en blandning av riktigt ljus blocktorv men även tillsatts av något mörkare harvtorv.
 • Blocktorven ger god syresättning till rötterna samt långsiktig struktur till jorden.

Helpall: 36 st utgått ersatt med 45st/pall 50L
Artikelnr: 2185 utgått och ersatt med 21855 50L
Varudeklaration:

Täckbark, 50 Liter

Standard CMYK

 • Grov struktur.
 • En ren naturprodukt bestående av välblandad ogräsfri barrträdsbark.
 • Täckbark skyddar mot ogräs och motverkar uttorkning av öppen jord, samt ökar jordens mullhalt.

Helpall: 36 st
Artikelnr: 2191
Varudeklaration:Täckbark

Barkmull, 50 Liter

Standard CMYK

 • Fin fraktion.
 • Barkmullens användningsområden är jordförbättring i kompakta jordar och som täckmaterial och vintertäckning.
 • Ogräsfri barrträdsbark.

Helpall: 36 st
Artikelnr: 219
Varudeklaration:

Leca, 40 Liter

Lecakulor

 • Dränering och dekoration.
 • Dränerar all slags jord och skapar en bättre miljö för växters rötter.
 • Används också som dekoration och täckning av jord, det hindrar jorden från att torka ut. Finns även i 10 liters säck.

Helpall: 30 st
Artikelnr: 2192
Varudeklaration:

Kogödsel, 50 Liter

Standard CMYK

 • Naturligt komposterad.
 • Ett organiskt fullgödselmedel för mångsidig gödsling. Kogödseln är komposterad i tre år, mald och blandad med 20% torv.
 • Den aktiverar jordens mikroliv och underhåller mullhalten.

Helpall: 45 st
Artikelnr: 217 Varudeklaration:

Gödsel

Ströprodukter